tel. +48 74 640 52 55

Informacje o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Euroservice Agnieszka Wyszomirska z siedzibą w Świdnicy, ul. Pułaskiego 7/4;
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Euroservice Agnieszka Wyszomirska jest Adam Wyszomirski, iodo@euroservice.net.pl, nr służbowy +48 669 662 404.
  3. W zależności od otrzymanej zgody dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, przeprowadzenia procesu rekrutacji, w celu wywiązania się z umów z kontrahentami, na podstawie Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione na mocy prawa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja itp. W procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewniają odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, biura obsługi prawnej, biura rachunkowe, etc.;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ich przetwarzanie, tj. czasu trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi;
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. Nie wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowy skutkować będzie brakiem możliwość zawarcia umowy o opracę, uniemożliwi kontakt w celu rekrutacji oraz uniemożliwi realizację zawartych umów.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do obejrzenia naszej strony oraz skontaktowania się z nami drogą elektroniczną lub telefoniczną. Z przyjemnością udzielimy wyczerpujących informacji.


Euro Service Agnieszka Wyszomirska ul. Pułaskiego 7/4, 58-100 Świdnicatel./fax: +48 74 640 52 55